Jdi na obsah Jdi na menu
 


Waldenův průvodní list

7. 8. 2010

 

Průvodní list krále Waldena I.

 

Walden er Gwendor, Jeho výsost král Almendoru, Východního království, svrchovaný vládce Východní dálavy, ochránce Okmirey, kníže z Boševalu, vládce Kokosových ostrovů a podmanitel Tary.

 

Společně i jednotlivě všem králům a jejich guvernérům a zástupcům a místodržícím, bratřím našim nejmilejším, pozdrav a nepřetržitý vzrůst lásky bratrské!

 

Taktéž knížatům církevním i světským, vévodům, markrabím, hrabatům, pánům, šlechticům, panošům a úředníkům jakýmkoli, hejtmanům, purkrabím, generálním vikářům, starostům, správcům, představeným, rychtářům, všem celníkům, výběrčím a cechovníkům, strážcům horských přechodů, obcím i radám měst, městeček, vesnic a míst, jakož i ostatním svým milým kterékoli hodnosti, důstojenství, stavu, stupně nebo zaměstnání, ustanoveným jak ve Čtyřech královstvích a jejich dálavách, tak kdekoli jinde, kterým se tento list dostane do rukou, milost naši královskou a všechno dobré!

 

Nejjasnější, ctihodní, slavní, vznešení, urození, opatrní, věrní naši milí:

Protože pan Slavomír Brezinský z Devíti hvězd, přítel náš a milovaný věrný koruně naší, z touhy po větších zkušenostech, a aby si z mravů jiných království a dálav mohl zjednati lepší způsob života a osvědčenější vzor rytířský, zamýšlí se vydati se na cestu po rozmanitých místech a královstvích a dálavách, protože pak my tento jeho rytířský záměr úplně schvalujeme a přejeme si, aby svrchu psaný pan Slavomír byl po celé své cestě plně bezpečen, upřímně vám ho doporučujeme, vybízejíce vás, našim však a království i zemí našich poddaným přísně přikazujíce, abyste, až by řečený Slavomír dospěl k vám, do vašich zemí a končin, z úcty k přání našemu měli jej doporučena, vlídně se k němu chovali a stejně ve všem, co se týká bezpečnosti a rychlosti jeho cesty, pomocnou a odměny nežádající vůli abyste ukazovali a projevovali a abyste jemu i družině jeho s koňmi, věcmi všemi a statky jeho všemi horskými přechody, přístavy, mosty, zeměmi, královstvími, dálavami, panstvími, kraji, městy, městečky, hrady, tvrzemi, vesnicemi a kterýmikoli jinými místy naší i vaší pravomoci, jak po zemi, tak po vodě, a to bez placení všech cel, poplatků převozních, mostních a mýtních i zvykových, jakož i všech jiným dávek, chráníce ho všech překážek a obtíží, procházeti nebo tam zůstávati a bezpečně a svobodně pobývati i vraceti se dovolili a dovolení vymáhali, a to jemu, družině jeho, koním a všem jeho věcem, kdykoli a kdekoli by bylo třeba, a abyste, budete-li o to vyzváni a požádáni, pečovali o jejich bezpečený doprovod k libosti, ke cti a k obzvláštní úctě naší královské výsosti.

 

Dáno v Albireu, Městě bílého mramoru, sedmého dne měsíce klidenu léta královského osmistého třiapadesátého, vlády naší královské roku osmého.

 

Na rozkaz Jeho výsosti krále Waldena I.

Blaten, dvorní čaroděj, kancléř a tajemník

 

                                                                                       Evan Stomat (R) 2010