Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rytíři devíti hvězd - poznámky

5. 1. 2012

Rytíři devíti hvězd:

-         plány do budoucna: obnova silnice přes Zelany a její ochrana (pevnůstky atd.), prodloužit ji až k Derteonu -> jedná se se zástupci Západní i Východní dálavy (Walden je tomu nakloněn, ale v Západní dálavě je to složitější; hlavní odpůrce, Traven Jarleb, je však eliminován a s Mihou se dá dohodnout!!); materiálně, finančně i technicky to zajistí Alist Krovinský; s tím souvisí i zajištění Ellionské silnice (RDH budou v rámci svých možností chránit výstavbu pevnůstek mezi Tarosem a Minkorem, základnu mají v Buku) a již funguje spojení mezi Tarosem a Athorem; „perličkou“ na konec by pak měl být Labyrint (již za Svobodných měst se vypracoval plán na jeho dobytí), to je ale ještě na dlouhý běh (a chtělo by to podporu Eldebranských rytířů, kteří ale svoji pozornost upínají na jih Západní dálavy…) -> možná se to časem povede až Novookmirejcům?!

-         dodatky k ofic. článku: někteří pak místo štítu používají krátký meč a bojují tak dvěma meči (většina rytířů se cvičí v tzv. „obourukosti“, zvládají tedy bojovat oběma rukama stejně); nově rozšiřují své působení i do cizokrajných krajů mimo Dálavy, např. do Minkoru, kde řád vlastní dům a stáje na náměstí Aubrie Hadrugi. Navíc drží ochranou ruku nad obchodem mezi tímto městem a Tarosem (mají stálou základnu v obchodní stanici a pevnosti Buk u ruin mostu k Zurku). V budoucnu se zde budou zaměřovat na ochranu nových kolonistů osidlujících údolí Ellionu i na sever od Pětivěží (pod patronací a dohledem Dračího císaře) a také budování pevnůstek podél cesty (cca od roku 853-4). Velkým konkurentem zde bude Plavena a její zájmy, a také samozřejmě skřeti…dále se angažují v obnově trasy přes Zelanské vrchy a spojení Athoru s Derteonem (s tím pak souvisí spolupráce s Alistem Krovinským, „eliminace“ Travena Jarleba apod.)

-         co patří řádu: Malý konvent v Rilondu, strážnice v Derteonu, pevnůstka Chrpy na východ od Rilondu v podhůří Zelanských vrchů, paláce (takzvané designované konventy) v Albireu (zde dokonce, podle mapy, mají dva?!), Tabitu, Koru, Athoru, Naosu, Tarosu a Minkoru, malé strážní pevnosti u Staré Štoly, v Tabitských vrších, na Divoké pláni u Tarosu, další se plánují podél arvedanské silnice v Zelanských vrších (původně mezi Tevirponem a Derteonem, dnes se jedná o výstavbě dalších v Jarlebském knížectví – zatím mají od Mihy Jarleba k dispozici tvrz východně od Štítova), stálou posádku mají i v pevnosti Buk na Ellionské silnici (u ruin mostu do Zurku), která zatím patří skřítkům, později přejde buď pod správu RDH, Tarosu nebo Minkoru

-         významní členové řádu: Finering (starší rytíř v Naosu, člen družiny Torka Tirkilarina), Jošt z Oblázku (představený řádu od roku 840 k. l., sídlí v rilondském Malém konventu), Přibyslav z Choroše (potulný rytíř), Adslav (Lamiusův kněz a starší rytíř v Tarosu), Mojmír (Gorův kněz, člen posádky v Buku), Nikodém (Mojmírův panoš), Jeroným (bývalý svobodný šalvíř, zástupce velitele v Buku), Slavomír Brezinský („Griffindel“, člen Srdcové osmy, Gorův laik, velitel v Buku, starší rytíř v Minkoru), Jebrus z Dubu (Slavomírův panoš), Rudolf, Kubajs a Kuba Sud (členové posádky v Buku – nejsou ale přímo členové řádu, ale „zaměstnanci“)

 Evan Stomat ® 2010