Jdi na obsah Jdi na menu
 


NOVÁ KOUZLA 3

7. 8. 2010

Kouzelnická kouzla deluxe - PART 2

 

+Utišení

magenergie: 6 magů za 1. směnu, 4 magy za každou další

past: Roz ~ 6 ~ nic/nemůže mluvit

dosah: 10 sáhů

rozsah: 1 postava

vyvolání: 1 kolo

trvání: dle dodané magenergie

Toto kouzlo dokáže zbavit oběť na jednu směnu možnosti používat hlas. Doba trvání se dá prodloužit přidáním magenergie a to na každou další směnu 4 magy.

 

+Zabiják (alias Zamoření)

magenergie: 25 magů za krychli 5 × 5 × 3 sáh

past: Odl ~ 7 ~ 1–10/3–18

dosah: 20 sáhů

rozsah: 2 kola

vyvolání: 5 kol

trvání: 1 směna

Po seslání kouzla se v daném prostoru vytvoří nažloutlý plyn. Všichni uvnitř oblaku si každé kolo pobytu v dýmu hází proti pasti uvedené v popisu. Plyn působí i na kouzelníka.


+Uspávač

magenergie: 12 magů za krychli 5 × 5 × 3 sáh

past: Odl ~ 7 ~ nic/spánek

dosah: 15 sáhů

rozsah: dle dodané magenergie

vyvolání: vyvolání 2 kola

trvání: 3k6 kol

Po seslání kouzla si všichni zasažení hodí proti pasti uvedené v popisu kouzla a pokud neuspějí, usnou hlubokým spánkem, ze kterého je během prvních 3–18 směn probudí jen zaklínadlo rozptyl kouzla. Ti, co proti pasti uspěli mají, dokud neopustí okruh působení kouzla postih -2 k ÚČ i OČ. Proti pasti se hází každé kolo a kouzlo působí i na kouzelníka.


+Filtr

magenergie: 6 magů za směnu

dosah: dotek

rozsah: 1 tvor

vyvolání: 1 kolo

trvání: podle dodané magenergie

Toto kouzlo umožní jednomu tvorovi dýchat v jakémkoliv plynu (ne kapalině) stejně dobře jako ve vzduchu.


+Déšť

magenergie: 8 magů za 2 sáhy poloměru

dosah: 40 sáhů (střed oblaku)

rozsah: dle dodané magenergie

vyvolání: 3 kola

trvání: 1 směna

Kouzelník vytvoří kouzelný mrak, ze kterého se spustí velmi prudký déšť. Déšť je tak prudký, že smaže všechny stopy, utluče obilí a při boji dává postih -1 k ÚČ i OČ. Doprovodné efekty jako plašení zvířat jsou samozřejmé.


+Zeď

magenergie: 7 magů za sáh krychlový

dosah: 2 sáhy

rozsah: dle dodané magenergie

vyvolání: 1 kolo

trvání: 6 směn

Po seslání kouzla se objeví zeď, jejíž velikost je úměrná dodané magenergii. Zeď je stejně pevná jako zeď z opracovaných kamenů. Od obyčejné se liší tím, že na ni nepůsobí žádná kouzla vyjma zaklínadla rozptyl kouzla. Minimální šířka zdi je půl sáhu.


+Zrezivění

magenergie: 6 magů za každých 100 mincí

dosah: 10 sáhů

rozsah: 1 předmět

vyvolání: 1 kolo

trvání: stále

Předmět, na který je kouzlo sesláno, zreziví. Postižené zbrani se sníží síla zbraně o 1 a útočnost o 1 (=20 grádů!). Kovová zbroj ztrácí KZ o 1 (také 20 G). U jiných předmětů určuje poškození pán jeskyně.


+Kamenná pěst

magenergie: 5 magů

dosah: 0

rozsah: jedna ruka

vyvolání: 1 kolo

trvání: 6 kol

Po seslání kouzla se jedna kouzelníkova ruka změní v kámen. Pokud s ní kouzelník někoho udeří (viz pravidla pro pěstní souboj), zvětší zranění soupeře o 5 životů. Nebo jí může prorazit zeď apod. OZ je 0 (místo -3).

 

+Deštník

magenergie: 8 magů

dosah: dotek

rozsah: 1 tvor

vyvolání: 2 kola

trvání: 5 směn

Toto kouzlo chrání kohokoliv před deštěm. Lze projít i pod vodopádem aniž by se kouzelník namočil.


+Ochrana před mágem

magenergie: 15 + poloměr2

dosah: 0

rozsah: dle dodané magenergie

vyvolání: 1 směna

trvání: 1 den

Postavy stojící na místě chráněném tímto kouzlem, není možné napadnout podrobováním ani mentálním soubojem. Ony sami tyto schopnosti však také používat nemohou. Kouzelník se nesmí z místa hnout…


+Zastav zbraně

magenergie: 50

dosah: 5 sáhů

rozsah: kruh o poloměru 5 sáhů

vyvolání: 3 kola

trvání: 1 směna

Na místě, kde bylo kouzlo sesláno, nelze nikomu uštědřit žádné fyzické zranění obyčejnou zbraní (magickou nebo přirozenou – pařátem apod. – však ano). 


+Mefirův štít

magenergie:  viz. níže

dosah: 0

rozsah: 2 sáhy

vyvolání: 1 kolo

trvání: dle dodané magenergie

Kouzelník tímto kouzlem kolem sebe vytvoří kouli magického pole, které ho chrání před fyzickými i magickými útoky. Proti kouzlům má podobné účinky jako svitek ochrana před kouzly s dodanou magenergií podle toho, kolik chce kouzelník do kouzla vložit. Navíc má kouzlo bonusovou vlastnost, že za každých započatých 5 magů přidává +1 k OČ.


+Mentální štít

magenergie: 36 magů

dosah: 0

rozsah: 0

vyvolání: 6 kol

trvání: 6 směn

Mentální štít ochrání kouzelníka před mentálním útokem nebo podrobováním, ale také před hraničářskou telepatií a psychickými kouzly. Je vidět, že s rostoucí zkušeností se toto kouzlo stává snadnějším.


+Najdi směr

magenergie: 12 (9) magů

dosah: 0

rozsah: 0

vyvolání: 1 kolo

trvání: 1 kolo

Tímto kouzlem se zjistí správná a nejsnazší cesta k vytyčenému cíli. Ta se začne jevit jako „sympatičtější“ (viz. Reynevanovi čáry v Narrenturmu). Dodaná magenergie závisí na tom, jestli kouzelník již určené místo navštívil někdy v minulosti, či nikoliv. Pokud ano, stojí ¾ základní magenergie (tj. 9 magů).

 

+Stopař

magenergie: 3 magy za směnu

past: Roz ~ 9 ~ 0

dosah: 10 sáhů

rozsah: 1 předmět do vzdálenosti 10 mil

vyvolání: 1 kolo

trvání: dle magenergie

Kouzelník sešle toto kouzlo na jeden předmět v dosahu. Po dobu trvání bude vědět, v jaké vzdálenosti a kterým směrem se předmět nachází, pokud nepřekročí vzdálenost mezi nimi 10 mil. Proti pasti se hází pouze tehdy, je-li předmět v něčím vlastnictví. Cena kouzla je nejméně 3 magy, doba trvání se určuje po hodu proti pasti.


+Klíčníkův sen

magenergie: 2 + 1 mag za každý klíč

dosah: 2 sáhy

rozsah: jeden zámek a klíče podle dodané magenergie

vyvolání: 2 kola

trvání: ihned

Toto kouzlo prozkoumá zámek a z klíčů, které kouzelník musí držet v ruce, pak zazáří modravým světlem ten, který k danému zámku patří — pokud je mezi zkoumanými klíči přítomen. Toto kouzlo ale neodhaluje a už vůbec neodstraňuje pasti.


+Odhal mysl

magenergie: 12 magů

past: Roz ~ Int ~ 12 ~ nic/odhalení

dosah: 20 sáhů

rozsah: koule o průměru 40 sáhů

vyvolání: 2 kola

trvání: ihned

Tímto kouzlem odhalí kouzelník 1k6 inteligentních bytostí (inteligence alespoň 2) v dosahu kouzla. Mysl bytosti však nesmí být ovlivněna žádným kouzlem. Je-li inteligentních tvorů v dosahu kouzla víc, zjistí kouzlo přesnou polohu nejbližších z nich. O dalších kouzelník sice ví, ale nezná ani jejich přesný počet, ani polohu.


+Najdi hyperprostor

magenergie: 18 magů

dosah: 0 sáhů

rozsah: kruh o průměru 10 sáhů

vyvolání: 2 kola

trvání: ihned

Pomocí tohoto kouzla může kouzelník zjistit, zde bylo někde v rozsahu kouzla použito některé z teleportačních kouzel (hyperprostor, portál ap.). Toto kouzlo však zachytí pouze teleportační kouzla „stará“ maximálně jednu směnu. S vynaložením dalších 3 magů kouzelník zjistí i směr, kterým bylo kouzlo použito. Mistři časoprostorové magie (tj. čarodějové na 16. a vyšší úrovni, kteří znají alespoň 10 kouzel z tohoto oboru) pak umí určit i přibližnou vzdálenost, na kterou bylo kouzlo použito.


+Zjisti psychické ovládnutí

magenergie: 6 magů

dosah: 5 sáhů

rozsah: 1 tvor

vyvolání: 1 kolo

trvání: ihned

Po seslání tohoto kouzla pozná kouzelník, zda je mysl tvora, na kterého kouzlo seslal, postižena nějakým psychickým kouzlem. Nepozná však, o jaké kouzlo se jedná.


+Osten dikobraza

magenergie: (žvt + 10) x 2 magů

past: Roz ~ Odl ~ 10 ~ slepota/slepota a smrt

dosah: 5 sáhů

rozsah: 1 tvor

vyvolání: 1 kolo

trvání: stále

Osten dikobraza oslepí každého tvora (i MB, která není imunní). Pokud cíl uspěje proti pasti, jde jen o obyčejnou slepotu, ale pokud neuspěje, za 1k10 dnů umírá na béžový zákal. Obě slepoty lze léčit zaklínadly zlom kouzlorozptyl kouzla, slepotu achátovým talismanem i hraničářským kouzlem uzdrav nemocného a smrtící slepotu trojnásobným sesláním hraničářského kouzla uzdrav nemocného. Samozřejmě lze použít kněžské zázraky a ilkamity (smrtící slepota se počítá jako magická nemoc).


+Zmoudření

magenergie: 4 magy za 1 bod

dosah: dotek

rozsah: 1 osoba

vyvolání: 5 kol

trvání: 1 směna

Tímto kouzlem je možné zvýšit dočasně inteligenci tvora, jehož základní inteligence je alespoň 2. Nejvyšší možný stupeň je 21. Lze jím také zrušit účinky kouzla zhloupnutí.


+Zhloupnutí

magenergie: žvt + (4 magy za 1 bod) magů

past: Int + Roz ~ 8 ~ nic/snížení

dosah: 5 sáhy

rozsah: 1 osoba

vyvolání: 2 kola

trvání: 1 směna

Toto kouzlo je opakem kouzla zmoudření. Inteligenci lze snížit až na 2.


+Posílení

magenergie: 5 magů za 1. kolo, 4 magy za každé další

dosah: 6 sáhů

rozsah: 1 nestvůra

vyvolání: 2 kola

trvání: dle dodané magenergie

Po seslání kouzla je možné zvýšit sílu terče kouzla o 5 (max. na 21).


+Oslabení

magenergie: žvt + 10 magů

past: Roz ~ 7 ~ nic/oslabení

dosah: 6 sáhů

rozsah: 1 nestvůra

vyvolání: 1 kolo

trvání: 3–8 kol

Po seslání kouzla se síla terče, který neuspěl v hodu proti pasti, sníží na polovinu (zaokrouhleno dolů).


+Upírova síť

magenergie: životaschopnost × 2 × počet odebraných úrovní × počet tvorů

past: Roz ~ 8 ~ !

dosah: 25 sáhů

rozsah: 1–5 tvorů

vyvolání: 2 kola

trvání: ihned

Upírova síť se vzdáleně podobá kouzlu dotyk upíra, s tím rozdílem, že ho lze seslat na více osob a počet snížených úrovní závisí na dodané magenergii. Jedním sesláním kouzla je možné odebrat maximálně tolik úrovní, kolik je polovina úrovně kouzelníka.


+Slepota

magenergie: životaschopnost × 2

past: Int ~ 10 ~ 1–3 kola/2–12 kol

dosah: 15 sáhů

rozsah: 1 nestvůra

vyvolání: 2 kola

trvání: dle pasti

Kouzlo částečně oslepí cílovou postavu, takže vidí pouze jakousi šeď. Odstranit účinky kouzla lze jen zaklínadly rozptyl kouzlazlom kouzlo nebo kněžskými zázraky. 


+Hluchota

magenergie: životaschopnost cíle magů

past: Int ~ 6 ~ nic/ohluchnutí

dosah: 20 sáhů

rozsah: 1–3 postavy

vyvolání: 1 kolo

trvání: 10 kol

Viz. Výše, působí ovšem na sluchové orgány (podobně lze poškodit i další smysly…).


+Cela

magenergie: 2 × životaschopnost + 4 magy za každou směnu

past: Roz ~ 10 ~ !

dosah: 30 sáhů

rozsah: 1 tvor

vyvolání: 3 kola

trvání: dle dodané magenergie

Kouzlo vytvoří kolem postavy, na kterou je sesláno, bariéru energie, ze které neuniknou ani nehmotné bytosti. Po uzavření postava zmizí a objeví se až po době určené kouzelníkem. Cela je velice náročné časoprostorové kouzlo, takže se ho může naučit jen kouzelník, který zná alespoň 6 kouzel z oboru časoprostorové magie.


+Úder prince mrazu

magenergie: 15 magů

dosah: 180 sáhů

rozsah: 1 tvor

vyvolání: 1 kolo

trvání: 3 kola

Kouzelník tímto kouzlem stvoří oblak velice drobných střípků ledu a potom je vyšle směrem k oběti. Střípky se pohybují rychlostí 60 sáhů za kolo, ale nepoletí déle než 3 kola. V okamžiku, kdy oběť dostihnou, ji obalí, proniknou pod oděv, brnění (zkrátka všude) a zraní ji za 13–18 životů.


+Prachovka

magenergie: 6 magů

dosah: 5 sáhů

rozsah: 150 sáhů čtverečních

vyvolání: 2 kola

trvání: viz níže

Toto kouzlo odprašní např. cestu širokou 1 sáh v délce 150 sáhů. Vyčištění proběhne během jednoho kola.


+Kouzelná ústa

magenergie: 15 magů (120 magů)

dosah: dotek

rozsah: 1 předmět

vyvolání: 1 směna (1 hodina)

trvání: 6 směn (stále)

Toto kouzlo vtiskne magická ústa do nějakého nemagického a neživého předmětu. Jakmile dojde ke kouzelníkem určené události, ústa ožijí a odříkají vzkaz. Zpráva může být dlouhá 25 nebo méně slova a musí být v jazyce, který kouzelník ovládá. Ústa nemohu přeříkávat magická slova nebo příkazy. Ústa dokonce gestikulují tak, jako by mluvila, takže kouzlo seslané na sochu způsobí, že ústa sochy se budou pohybovat přesně podle slov, které přeříkává.

Kouzlo lze seslat i na trvalo a potom platí údaje v závorkách. Po odříkání vzkazu však kouzlo pomine.

 

+Kouzelné zrcadlo

magenergie: 2 magy za metr čtvereční a směnu (minimálně však 2)

dosah: 15 sáhů (popř. první 15, druhé 150 sáhů)

rozsah: 1 „zrcadlo“

vyvolání: 4 akce

trvání: dle dodané magenergie

Nezřídka se stává, že vejdete do kouzelníkova pokoje a on vás pozdraví vaším jménem a pochválí vám nový účes, aniž se k vám otočí. Podobné šprýmy mu umožňuje kouzelné zrcadlo. Tímto kouzlem totiž vytvoří na libovolném místě v dosahu kouzla nehmotné zrcadlo, jež vidí jenom on. Chce-li však hledět v kterémkoli okamžiku trvání raději skrz ně, stačí na to pomyslet.

Pro toto kouzlo platí podobná pravidla jako pro dvojité kouzelné zrcadlo.


+Dvojité kouzelné zrcadlo

magenergie: 7 magů za sáh čtvereční a směnu (minimálně však 7)

dosah: první zrcadlo 15, druhé 150 sáhů

rozsah: 2 „zrcadla“

vyvolání: 4 akce

trvání: dle dodané magenergie

Tímto kouzlem kouzelník vytvoří na libovolném místě v dosahu kouzla dvě nehmotná zrcadla, jež vidí jenom on. Chce-li hledět v kterémkoli okamžiku trvání raději skrz ně, stačí na to pomyslet. Kouzelníci kouzlo využívají např. pro pozorování vchodu do svého domu, pakliže čekají nepříjemnou návštěvu. Zrcadlo může něco odrážet jen tehdy, když je daná prostora osvětlená – přesně jako obyčejné zrcadlo.

Když se kouzelník dívá v době trvání kouzla na místo, kam libovolné ze zrcadel seslal, má tři možnosti: a) vidět skrz zrcadlo (tj. jako by neexistovalo), b) vidět to, co se právě odráží v tomto zrcadle, c) vidět to, co se právě odráží v druhém zrcadle.

Kouzelník nemusí znát místo, kam zrcadla sesílá, jestliže však některé z nich umístí např. do stěny, nic neuvidí.

Zrcadlo lze teoreticky umístit i do živého tvora, resp. přesně tam, kde stojí, ale ty části zrcadla, které budou uvnitř, budou neosvětlené, a tudíž nic z jeho vnitřností neodrazí.

 

+Hyperprostor III.

magenergie: (vzdálenost kouzelníkovy ruky od terče v sázích + běžná cena za hyperprostor II) magů

dosah: dle dodané magenergie

rozsah: jeden tvor

vyvolání: 2 kola

trvání: ihned

Kouzlo se stejnými podmínkami jako hyperprostor II., ale lze teoreticky sesílat na libovolnou vzdálenost. Ovšem i za menší vzdálenost se musí platit, kdežto hyperprostor II. má sám od sebe dosah 2 sáhy.


+Jednostranný magický štít

magenergie: 7 magů za první, 6 za každé další kolo

dosah: 0

rozsah: oblast 1×2 sáhy před kouzelníkem

vyvolání: 2 kola

trvání: dle dodané magenergie

Stejné kouzlo jako magický štít, ale z kouzelníkovy strany jím vše prochází bez omezení.


+Rychlost II.

magenergie: 15 magů za kolo

dosah: dotyk

rozsah: 1 tvor

vyvolání: 2 akce

trvání: dle dodané magenergie 

Namísto obvyklých +6 k iniciativě přidá tato zlepšená (a dražší) rychlost +9.

V základním soubojovém systému zrychlí 2,5krát.


+Rychlost III.

magenergie: 25 magů za kolo

dosah: dotyk

rozsah: 1 tvor

vyvolání: 2 akce

trvání: podle dodané magenergie

Přidává k iniciativě 12 (trojnásobná rychlost v základním SS). Taková rychlost, magicky zvýšená nad fyzické možnosti, je pro tělo už dost nepřirozená a nebezpečná: na konci každého kola ubírá 2 životy a přidává 1 bod únavy (stínový). Postava ztrátou životů může i zemřít nebo dosáhnout meze vyřazení, případně být smrtelně zraněna. Může však dřív padnout vyčerpáním.


+Upíří úder

magenergie: 10 + 3מvt magů

past: Roz ~ 9 ~ !

dosah: 10 sáhů

rozsah: 1 tvor

vyvolání: 2 kola

trvání: ihned 

Neúspěšná oběť ztrácí 3 úrovně zkušenosti a je na kolo vyřazena z boje (je považována za nehybného, ne však vyřazeného protivníka). V případě jejího úspěchu v hodu proti pasti se však totéž stane kouzelníkovi. Toto zranění lze léčit stejným způsobem jako zranění upírem. Nepomine však v případě smrti kouzelníka.

Kouzlo může bez omezení používat i mág.

 

+Leť II

magenergie: 1x živ. + 1mag/ kolo, nebo 1 mag/ 100 mincí + 1 mag/ 2 kola

past: rozdíl ~ 6 ~ nic

dosah: 20 sáhů

rozsah: 1 bytost/ 1 předmět

vyvolávání: 1 kolo

trvání: dle dodané magenergie

obor magie: ČP (10)

Čaroděj se na kouzlo musí po celou délku trvání soustředit a kouzlo je silnější verzí leť (všechno lítá, co není přikováno).

 

+Přenes

magenergie: jako hyperprostor II + 2x živ. nebo (hyper. II + 1/ 100 mincí)/ 2 magů

past: rozdíl ~ 7 ~ !

dosah: 14 sáhů

rozsah: 1 bytost/ předmět

vyvolávání: 1 kolo

trvání: ihned

obor magie: ČP

Je to vlastně hyperprostor proti vůli cíle (majitele předmětu). Musí znát hyperprostor III. Platí stejná pravidla jako pro hyperprostor.

 

+Šípková Růženka

magenergie: 2x životaschopnost + 8 magů

past: rozdíl ~ 8 ~ !

dosah: 2 sáhy

rozsah: jedna bytost

vyvolávání: 2 kola

trvání: maximálně 1den/ úroveň kouzelníka (určí kouzelník)

obor magie: ČP (7)

Zastaví jednoho tvora v čase(vypadá jako průhledná socha). Zasažený není nijak zranitelný a ani ovlivnitelný (vidíme pouze jeho obraz – je v našem prostoru, ale ve svém stojícím čase). Z doby trvání si nebude nic pomatovat a po skončení kouzla bude pokračovat v tom, co dělal. Pokud by někdo na jeho místo navršil překážku (třeba hromadu hlíny), tak je zhruba 50% šance, že se objeví v ní a nejspíš zemře (rozhodne PJ). V druhém případě se probudí na nejbližším možném místě.

 

+Zpopelnění

magenergie: 45 magů

dosah: 30 sáhů

rozsah: 1 tvor

vyvolávání: 1 kolo

trvání: ihned

obor magie: EU

Kolem cíle se vytvoří strašlivá výheň plamenů a sálajícího tepla, které způsobí zranění za 63-90 životů (jedná se o oheň s velmi vysokou teplotou). Pokud někdo jiný stojí v bezprostřední blízkosti zasaženého (okolní hexy), tak je popálen za 1k6+1 životů ohněm. Třída zranitelnosti K (ohnivá kouzla).

 

+Ohnivý šíp

magenergie: 4 magy za první, 3 magy za každý další

past: obr ~ 8 ~ nic

dosah: 12 sáhů

rozsah: 1 tvor

vyvolávání: 1 kolo

trvání: ihned

obor magie: EU

Cíl je zraněn za 2-11 životů za každý šíp, který ho zasáhne. Proti pasti si cíl hází na každý šíp zvlášť.

 

+Ohnivá šipka

magenergie: 6 za kus magů

past: obr ~ 9 ~ nic

dosah: 15 sáhů

rozsah: 1 tvor

vyvolávání: 1 kolo

trvání: ihned

obor magie: EU

Pokud je cíl zasažen, tak je zraněn ohněm za 11-20 životů. Kouzelník může seslat maximálně tolik šipek, kolik je jeho úroveň a to až na 3 tvory, proti každé šipce se hází zvlášť.

 

+Kruh ohně

magenergie: 8magů za kolo

dosah: 0

rozsah: kruh o poloměru 2 sáhy

vyvolávání: 1 kolo

trvání: dle dodané magenergie

obor magie: EU

Každý, kdo se nachází v době trvání kouzla do vzdálenosti 2 hexů od kouzelníka(vyjma hexu na kterém stojí kouzelník), je zraněn ohněm za 3-9 životů za kolo.

 

+Ledová střela

magenergie: 9 magů

dosah: 30 sáhů

rozsah: 1 bytost

vyvolávání: 1 kolo

trvání: ihned

obor magie: EU

Cíl je automaticky zasažen za 15-30 životů.

 

+Jinovatka

magenergie: 12 magů

dosah: 20 sáhů

rozsah: kruh o poloměru 5 sáhů

vyvolávání: 1 kolo

trvání: ihned

obor magie: EU

Na postiženém území se prudce ochladí a na všem včetně bytostí se vytvoří vrstvička ledu. Všichni tvorové jsou zraněni chladem za  6-16  životů.

 

+Ledové střípky

magenergie: minimálně 3 magy

dosah: 6 sáhů

rozsah: 1 tvor

vyvolávání: 1 kolo

trvání: ihned

obor magie:EU

Z rukou kouzelníka vytryskne proud ledových střípků, který automaticky zasáhne svou objěť. Tvor je zraněn mrazem za (počet magů – 2) x 2 životů.

 

+Sférická mina ledu/ohně/blesků/výbuchů

magenergie: 38 magů

dosah: 15 sáhů

rozsah: koule o poloměru 4 sáhy

vyvolávání: 4 kola

trvání: viz níže

obor magie: EU, ČP, PO

Kouzelník stvoří past, která reaguje na pohyb tvorů velikosti A+, na vzdálenost 0-4 sáhu (určí kouzelník). Je to sféra zmenšená do asi coul veliké kuličky, která po spuštění obnoví svou původní velikost a tím se tvor(ové), který ji spustil(i) ocitne na jedno kolo v jejím „nepříznivém“ prostředí, pak sféra zaniká. Každý v dosahu je zraněn za 24-52 (20+4k8) životů. Z působnosti kouzla nelze nikoho vyjmout.

Musí znát 4 kouzla z časoprostorové magie, 3 kouzla daného živlu a 2 kouzla poznávací magie. Maximální trvání kouzla je tolik hodin, kolik je úroveň kouzelníka.

 

+Meteorická smršť

magenergie: 8 + 3 za každý meteor

dosah: 70 sáhů

rozsah: kruh o průměru 5 sáhů

vyvolávání: 2 kola

trvání: ihned

obor magie: MA

Na kouzelníkem určené místo dopadne tolik meteorů, kolik dodá magenergie. Meteory dopadnou na náhodně určené hexy a každý se silou 24/4/1. Pokud dopadnou na okraj kruhu rozsahu, tak mohou zranit i mimo rozsah kruhu. Lze sesílat i v podzemí, protože se nejedná o skutečné kosmické objekty, ale spíše o jakési padající „nebezpečné ovoce“.

 

+Ježek

magenergie: 8 magů

past: obr ~ 6 ~ 2-7 / 8-18

dosah: 0

rozsah: hexy kolem kouzelníka (1 sáh od kouzelníka na všechny strany)

vyvolávání: 1 kolo

trvání: ihned

obor magie: MA

Za pomoci tohoto kouzla vyrostou dlouhé ostré bodce z kouzelníkova těla a v zápětí zmizí. Kdo se nachází na hexech okolo kouzelníka, tak je zasažen. Ostny se považují za magické zbraně (třída zranitelnosti C). Co se stane s oblečením a vybavením kouzelníka nechám na fantasii PJ.

                                                                  

                                                                  Evan Stomat (R) 2009-2010