Jdi na obsah Jdi na menu
 


DALŠÍ ROZŠÍŘENÍ A ÚPRAVY PRAVIDEL

7. 8. 2010

Smrtelné a kritické zranění


Smrtelné zranění

-          klesne-li počet životů na 0 a méně, dojde k vyřazení a smrtelnému zranění (postava upadne do bezvědomí)

-          na konci téhož kola, ve kterém došlo k smrtelnému zranění, ztrácí 1 život 

-          a na konci každého následujícího kola ztrácí smrtelně zraněný tolik životů, kolik má v mínusu na konci prvního kola smrtelného zranění (tedy alespoň 1)

-          smrt nastane tehdy, když se počet životů v mínusu rovná max. počtu živ.

-          lze ubývání životů zpomalit a nakonec vyléčit (počet životů musí překročit 1)

-          u berserků platí, že smrtelná zranění ignorují a mohou dále bojovat (ale po skončení bojového šílenství nelze odvrátit smrt, pokud dojde k definitivnímu úmrtí) 


Kritické zranění

-          zásah za více než 1/3 max. počtu životů jednou ranou může vyřadit končetinu; navíc možnost trvalých následků (jizvy, ochrnutí nebo úplná ztráta části těla)

-          Pj si hodí 1k10:

·         1, 2 – hlava

·         3, 4 – trup, břicho

·         5 – pravá ruka

·         6 – levá ruka         

·         7 – pravá noha

·         8 – levá noha

·         9, 0 - nic (měl štěstí… J)

-          pokud je zasažena ruka se štítem, je 50%, že kritický zásah bude odkloněn  (normální zranění); to platí i pro přilbu v případě zásahu hlavy  

-          při určování následků zranění musí Pj zohlednit druh zbraně, kvalitu a krytí zbroje atd.         

-          kritické zranění doprovází zděšení, šok, omdlení, neschopnost několik kol cokoliv dělat nebo naopak zuřivost a podobně (to záleží na okolnostech, odolnosti, inteligenci, zkušenostech, výcviku, vlivu kouzel nebo drog…)

-          může nastat i vyřazení nebo úplné bezvědomí (hlavně v případě zasažení hlavy)

 

                                                          Kibe + Evan Stomat (R) 2009-2010